Увага!

Інформація на сайті доступна тільки для фахівців охорони здоров'я.

Будь ласка, підтвердіть, що Ви є фахівцем охорони здоров'я.

УВАГА! Компанія знімає з себе відповідальність за надання інформації про рецептурний препарат в разі, якщо при підтвердженні статусу фахівця сфери охорони здоров'я, особа такою не є.

Так, я - фахівець в галузі охорони здоров'я

29-09-2022

Конференція «Психосоматичні стани під час війни»

Війна в Україні призвела до значного погіршення психічного стану наших співвітчизників і все більше лікарів звертають увагу на тему психосоматичних порушень. 

2 вересня 2022 р. в онлайн-форматі відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматичні стани під час війни», в ході якої відомі експерти галузі поділилися своїми думками та напрацюваннями щодо цієї вкрай актуальної теми. 

Так, Наталія Олександрівна Марута, доктор медичних наук, професор, заступник директора з науково-дослідної роботи державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної медичної академії наук України» (Харків), висвітлила сучасні напрямки й можливості профілактики та лікування синдрому емоційного вигорання (СЕВ), зокрема за допомогою Мемопруву.

Мемопрув є комбінацією нейропептидів N-PEP-12 та амінокислот, отриманих із природних джерел відповідно до стандартів біотехнологічного процесу в сертифікованих умовах.

Ефективність Мемопруву при СЕВ була доведена у досліджені EMOTION за участю 196 осіб. У цьому дослідженні Мемопрув продемонстрував ефективність щодо подолання астенії (фізичної та психічної), підвищення активності й мотивації, а також поліпшення уваги та працездатності в осіб із СЕВ. 

Під впливом Мемопруву відзначено позитивну динаміку компонентів СЕВ – емоційного виснаження та деперсоналізації, що здійснюється внаслідок достовірного регресу показників напруження (незадоволеність собою, «загнаність у клітку», тривога та депресія»), резистенції (неадекватне емоційне реагування, розширення сфери економії емоцій) і виснаження (емоційний дефіцит, психосоматичні та психовегетативні порушення).

Більш докладна інформація про дослідження EMOTION доступна Initiates file downloadза посиланням >>> 

Детальніше про конференцію «Психосоматичні стани під час війни» Opens external link in new window>>> 

Контакти

Представництво компанії ЕВЕР Нейро Фарма в Україні:

«Хорайзон Подол Бізнес Центр»

Офіс 5-А

Київ, 04070

Вул. Набережно-Крещатицька, 9

Телефон: (044) 545 7710

Факс: (044) 224 5746(7)