Увага!

Інформація на сайті доступна тільки для фахівців охорони здоров'я.

Будь ласка, підтвердіть, що Ви є фахівцем охорони здоров'я.

УВАГА! Компанія знімає з себе відповідальність за надання інформації про рецептурний препарат в разі, якщо при підтвердженні статусу фахівця сфери охорони здоров'я, особа такою не є.

Так, я - фахівець в галузі охорони здоров'я

Інформаційні проекти

International Journal of Stroke

Перекладене видання International Journal of Stroke знову вітає своїх читачів після трирічної перерви, пов'язаної зі зміною видавничого дому. На даний час журнал видається провідним міжнародним видавництвом SAGE Publishing. Вихід перекладеної версії став можливий завдяки спонсорській підтримці компанії ЕВЕР Фарма.

International Journal of Stroke є офіційним друкованим органом Всесвітньої організації боротьби з інсультом (Word Stroke Organization/WSO) і відіграє провідну роль в просуванні її основної мети – зниження тягаря інсульту. Багатогранна активність WSO з підтримки проведення клінічних досліджень, науково-освітніх проектів та популяризації сучасних принципів терапії інсульту знаходить своє відображення на сторінках журналу.

Головними редакторами перекладеного видання є професор Тамара Сергіївна Міщенко та інші. Редакційна рада в Україні включає видатних лідерів наукової думки в неврології – заступника головного редактора професора Людмилу Антонівну Дзяк, членів редакційної ради професора Сергія Петровича Московко, Тетяну Миколаївну Муратову.

На сторінках перекладеного видання друкуються матеріали, присвячені питанням патогенезу, патофізіології, епідеміології і клініки судинних захворювань нервової системи. В журналі розглядаються напрямки діагностики та лікування неврологічних пацієнтів з урахуванням сучасних досягнень фармакології та хірургії. Особлива увага приділяється проблемам організації медичної допомоги та питанням реабілітації. Завдяки редакційній політиці та головному редактору – професору Джеффрі Донану – на сторінках видання з'явилися матеріали, що мають велику наукову і практичну цінність.

Протягом багатьох років компанія ЕВЕР Нейро Фарма (в минулому - Ебеве Фарма) є надійним партнером українських лікарів і пацієнтів, проводячи інформаційно-освітню роботу з метою поліпшення прогнозу при цереброваскулярних і нейро-дегенеративних захворюваннях. Тому ми вдячні редакції журналу за можливість підтримки випуску його перекладеної версії в Україні на правах спонсора.

Ви можете ознайомитися з нашими матеріалами, надрукованими в перекладеній версії журналу International Journal of Stroke (IJS).   

Opens internal link in current windowДив. далі >>>

Спільний випуск «Українського нейрохірургічного журналу» і «Journal of Neurosurgery» (2-е видання 2017 рік)

Надихнувшись позитивними відгуками після виходу першого номеру, в цьому році Інститут нейрохірургії вирішив висвітлити світовий досвід діагностики та хірургічного лікування судинних захворювань головного мозку.

Друге видання спільного випуску «Українського нейрохірургічного журналу» і «Journal of Neurosurgery» присвячено цереброваскулярній нейрохірургії. Ця тема є надзвичайно важливою, оскільки організація і надання на сучасному рівні допомоги при інсульті, в тому числі нейрохірургічної, залишається гострою проблемою і актуальним завданням української системи охорони здоров'я.

Даний випуск, як і попередній, відбувся завдяки швидкій відповіді шеф-редактора «Journal of Neurosurgery» професора Джеймса Руткі, одного з провідних сучасних нейрохірургів (SickKids Hospital, Toronto), керівника відділу хірургії Університету Торонто, директора і головного дослідника Центру досліджень пухлин головного мозку Артура і Соні Лабатт Університету Торонто. Співробітники редакції оперативно надіслали перелік найбільш популярних, таких, що мають найбільший індекс цитування статей на тему лікування ішемічного та геморагічного інсульту, а українські нейрохірурги працюють в області цереброваскулярної нейрохірургії та погодилися стати науковими редакторами видання, відібрали найцікавіші для української аудиторії публікації.

Initiates file downloadСкачати журнал за 2017 рік >>>

Journal of Neurosurgery

Ідея перекладу англомовних статей народилася в ході аналогічного проекту з видання Міжнародного Журналу Інсульту/International Journal of Stroke.

Проект мав великий успіх в Україні, тому не склало великих труднощів провести асоціацію з нейрохірургічною практикою і обговорити ідею з головною установою - Інститутом нейрохірургії ім. Ромоданова НАМН України.

За підтримки директора Інституту нейрохірургії академіка Євгена Георгійовича Педаченко, безпосередньою редакторською участю заступника директора Інституту з наукової роботи д.м.н. Вадима Васильовича Білошицького, а також за спонсорської підтримки ЕВЕР Фарма в минулому році були надруковані вперше 13 кращих статей за останні 10 років по травмі головного мозку, видані в провідному міжнародному спеціалізованому журналі Journal of Neurosurgery.

Статті вийшли як збірник - додаток до відомого вітчизняного видання - Українського нейрохірургічного журналу, який поширювався на науково-практичних конференціях.

Initiates file downloadСкачати журнал за 2016 рік >>>

Контакти

Представництво компанії ЕВЕР Нейро Фарма в Україні:

«Хорайзон Подол Бізнес Центр»

Офіс 5-А

Київ, 04070

Вул. Набережно-Крещатицька, 9

Телефон: (044) 545 7710

Факс: (044) 224 5746(7)