Увага!

Інформація на сайті доступна тільки для фахівців охорони здоров'я.

Будь ласка, підтвердіть, що Ви є фахівцем охорони здоров'я.

УВАГА! Компанія знімає з себе відповідальність за надання інформації про рецептурний препарат в разі, якщо при підтвердженні статусу фахівця сфери охорони здоров'я, особа такою не є.

Так, я - фахівець в галузі охорони здоров'я

Матеріали

Комбінована нейропсихологічна, нейрофізіологічна та психофізіологічна оцінка впливу Мемопруву на відновлення нервової системи у пацієнтів після ішемічного інсульту.

Дизайн дослідження: проспективне, рандомізоване, сліпе, плацебо-контрольоване, фаза IV.

Пацієнти: ішемічний інсульт, супратенторіальний, рентгенологічно підтверджений  (КТ або МРТ). Початок попереднього скринінгу між 30-120 днями, значна інвалідність до інсульту відсутня, відсутність історії інсульту протягом 3 місяців. Вік пацієнтів: 18-80 років.

Первинна кінцева точка: план статистичного аналізу для цього дослідження визначає багатомірний підхід до об’єднання нейропсихологічних шкал виходів з використанням Wei-Lachin.

Результати параметричного (T-критерій) та непараметричного порівняння середніх значень (Ман Уітні тест) показали статистично значні відмінності (p<0,05) між основною групою та контрольною, з допомогою Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій, Госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS).

Висновок. Отримані результати свідчать про можливий вплив біологічно активної добавки N-PEP-12 на посилення нейрорегенерації після гострого ішемічного інсульту. Повний попередньозапланований аналіз з використанням шкал Wei-Lachin демонструють комбіновані багатовимірні компоненти захворювання та досліджуваного препарата.

Opens external link in new windowДеталі на сайті Cochrane Library >>>

 

МЕМОПРУВ: БІОЛОГІЧНО-АКТИВНА СУМІШ ПОЛІПЕПТИДІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ З КЛІНІЧНО ДОВЕДЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

Initiates file downloadСкачати брошуру >>>

 

Інформаційні матеріали

Initiates file downloadСкачати інформаційний матеріал, 4 стор. >>>

Initiates file downloadСкачати інформаційний матеріал, 2 стор. >>>

Initiates file downloadСкачати презентацію >>>

Initiates file downloadСкачати інформацію (формат *doc) >>>